İngilizce Terim: Median

Türkçe Terim: Medyan

Kısaltma:

Başarısız veri dağılımının orta noktası.


Bu içerik Medyan (Median) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.