İngilizce Terim: Median Lethal Concentration/Dose

Türkçe Terim: Orta Değer Öldürücü Konsantrasyon / Doz

Kısaltma:

Kontrollü deneylerde maruz bırakılan laboratuar hayvanlarının% 50’sini öldüren konsantrasyon veya doz seviyeleri.


Bu içerik Orta Değer Öldürücü Konsantrasyon / Doz (Median Lethal Concentration/Dose) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.