İngilizce Terim: Mean Repair Time

Türkçe Terim: Ortalama Onarım Süresi

Kısaltma: MRT

Şunları kapsar;
*Onarım öncesi harcanan süre
*Onarım için harcanan süre
*Ekipman çalıştırılmadan önce geçen süre


Bu içerik Ortalama Onarım Süresi (Mean Repair Time) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.