İngilizce Terim: Exposure

Türkçe Terim: Maruziyet

Kısaltma:-

Organizasyon veya paydaşın bir olaya maruz kalması.


Bu içerik Maruziyet (Exposure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.