İngilizce Terim: Exposure Hours

Türkçe Terim: Maruziyet Süresi

Kısaltma:

Ekipmanın saatlik çalışma süresi.


Bu içerik Maruziyet Süresi (Exposure Hours) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.