İngilizce Terim: Margin Of Deterioration

Türkçe Terim: Kötüye Gitme Payı

Kısaltma: –

Ekipmandan istenen ve elde edilen yetenek arasındaki fark.


Bu içerik Kötüye Gitme Payı (Margin Of Deterioration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.