İngilizce Terim: Manufacturer

Türkçe Terim: İmalatçı

Kısaltma:

Ekipmanın sertifikasının adına kayıtlı olduğu ve ekipmanı imal eden şahıs ya da firma


Bu içerik İmalatçı (Manufacturer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.