İngilizce Terim: Manual Variability

Türkçe Terim: Manuel Değişkenlik

Kısaltma:-

Bir işlem yeterince hassas veya gerekli seviyede gerçekleşmediğinde ortaya çıkan hata mekanizması. Örneğin: Zaman, mekânsal doğruluk, kuvvet)


Bu içerik Manuel Değişkenlik (Manual Variability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.