İngilizce Terim: Logic Solver

Türkçe Terim: Mantıksal Çözümleyici

Kısaltma:-

Mantık fonksiyonlarını yerine getiren Temel Proses Kontrol Sisteminin (BPCS) veya Güvenlik Enstrümanlı Sistemin (SIS) bir parçasıdır. Mevcut durumun kontrolünü gerçekleştiren kısım. Güvenlik enstrümanlı fonksiyondaki mantıksal çözümleyiciler genellikle arıza toleransı olan programlanabilir mantık denetleyicileridir (PLC). Temel Proses Kontrol sistemindeki merkezi proses işleme ünitesi, sürekli proses kontrolünü ve durum kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir.


Bu içerik Mantıksal Çözümleyici (Logic Solver) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.