İngilizce Terim: Manifold

Türkçe Terim: Manifolt

Kısaltma: –

Bir sıvının birden fazla yere gönderilmesi veya birden fazla yerden toplanması için kullanılan boru sistemi.


Bu içerik Manifolt (Manifold) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.