İngilizce Terim: Management System

Türkçe Terim: Yönetim Sistemleri

Kısaltma: –

Sürdürülebilir bir çerçevede ve tutarlı bir tutumda spesifik sonuçlar üretmek üzere tasarlanmış, resmi olarak kurulmuş bir dizi faaliyet.


Bu içerik Yönetim Sistemleri (Management System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.