İngilizce Terim: Management Review

Türkçe Terim: Yönetim Gözden Geçirmesi

Kısaltma: –

Proses güvenliği yönetimi elementlerinin amaçlandığı şekilde performans gösterdiğini ve istenilen sonuçların verimini belirlemek amacıyla diğer yönetim sistemlerinin rutin değerlendirmesini sağlayan bir elementtir. İş faaliyetleri ile periyodik resmi denetimler arasındaki boşluğu doldurarak devam eden, durum tespit süreci.


Bu içerik Yönetim Gözden Geçirmesi (Management Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.