İngilizce Terim: Bill Of Materials

Türkçe Terim: Malzeme Listesi

Kısaltma:BOM

Ekipmanın tamamından özgün bir parçasına kadar genellikle tüm elemanlarını içeren, hiyerarşik katmanlar halinde yapılandırılmış bileşen listesi.


Bu içerik Malzeme Listesi (Bill Of Materials) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.