İngilizce Terim: Worst Credible Incident

Türkçe Terim: Makul En Kötü Olay

Kısaltma:

Sadece olayın sonuçlarını ve nedenlerini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış tüm olayların ve sonuçlarının makul şekilde kabul edildiği en şiddetli olay.


Bu içerik Makul En Kötü Olay (Worst Credible Incident) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.