İngilizce Terim: Maximum Explosion Pressure

Türkçe Terim: Maksimum Patlama Basıncı

Kısaltma:Pmax

Kapalı bir tankta bulunan patlayıcı ortamın patlaması sırasında oluşacak en yüksek basınç değeri


Bu içerik Maksimum Patlama Basıncı (Maximum Explosion Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.