İngilizce Terim: Maximum Credible Event

Türkçe Terim: Maksimum Güvenilir Olay

Kısaltma:MCE

Değerlendirilen başlıca senaryolar arasında, binada oturanlar için varsayımsal bir patlama, yangın ya da toksik bir olayın potansiyel maksimum sonuçları.

Ana senaryolar, gerçekçi olup, kimyasallar, stoklar, ekipman ve boru tasarımı, çalışma koşulları, yakıt reaktivitesi, proses birimi geometrisi, endüstri olayı öyküsü ve diğer faktörler göz önüne alınarak geçerli bir olasılık meydana getirilmelidir.

Her bir bina potansiyel patlama, yangın ve toksik kimyasal salınım etkileri için kendi maksimum güvenilir olaylarına sahiptir.


Bu içerik Maksimum Güvenilir Olay (Maximum Credible Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.