İngilizce Terim: Maximum Individual Risk

Türkçe Terim: Maksimum Bireysel Risk

Kısaltma:

Kimyasal riske maruz kalmış bir popülasyonda, kimyasala en fazla maruz kalmış kişinin bireysel riski.


Bu içerik Maksimum Bireysel Risk (Maximum Individual Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.