İngilizce Terim: Maintenance Window

Türkçe Terim: Bakım Penceresi

Kısaltma: –

Herhangi bir üretim kaybı olmadan bakım çalışmasının yapılabileceği zaman aralığı.


Bu içerik Bakım Penceresi (Maintenance Window) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.