İngilizce Terim: Maintenance Repair And Overhaul

Türkçe Terim: Bakım Onarım Ve Revizyon

Kısaltma: MRO

Bakım faaliyetlerini desteklemek üzere maddi kaynak gereksinimlerini tanımlamak için kullanılır.


Bu içerik Bakım Onarım Ve Revizyon (Maintenance Repair And Overhaul) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.