İngilizce Terim: Maintenance Prevention

Türkçe Terim: Bakım İle Önleme

Kısaltma: –

Bakıma olabildiğince az şekilde ihtiyaç duyan varlıkların bakım faaliyetlerinin tasarlanması.


Bu içerik Bakım İle Önleme (Maintenance Prevention) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.