İngilizce Terim: Maintenance Policy

Türkçe Terim: Bakım Politikası

Kısaltma: –

Bir öğenin bakımı için alınan kararları yönlendiren ilke.


Bu içerik Bakım Politikası (Maintenance Policy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.