İngilizce Terim: Maintenance History

Türkçe Terim: Bakım Geçmişi

Kısaltma: –

Bakım faaliyetlerinin ve sonuçlarının bir kaydı.


Bu içerik Bakım Geçmişi (Maintenance History) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.