İngilizce Terim: Maintenance Engineering

Türkçe Terim: Bakım Mühendisliği

Kısaltma: –

Bakım tekniklerinin etkili olmasını, ekipmanın optimum bakıma göre tasarlandığını, kalıcı ve kronik problemlerin analiz edildiğini ve düzeltici önlemlerin alındığını gösteren bir personel işlevi.


Bu içerik Bakım Mühendisliği (Maintenance Engineering) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.