İngilizce Terim: Maintance

Türkçe Terim: Bakım

Kısaltma: –

[1]Bir ekipmanı işlevini yerine getirebileceği bir durumda tutmak veya kaybettiği işlevini yerine getirmek amacıyla yapılan işlemlerin bütünüdür. Denetim faaliyetleri, teknik ve idari işlerin bileşimi.
[2]Bir parçayı kullanılabilir durumda tutmak, yenilemek veya işlevsel standardını geri kazandırmak için gerçekleştirilen etkinlik.


Bu içerik Bakım (Maintance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.