İngilizce Terim: Protection By Enclosure “T”

Türkçe Terim: Mahfazayla Koruma “T”

Kısaltma:

Elektrikli ekipmanın bütününün bir mahfaza içine konulması vasıtasıyla bir toz katmanı ya da toz bulutunun tutuşmasını önleyen koruma tipi.


Bu içerik Mahfazayla Koruma “T” (Protection By Enclosure “T”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.