İngilizce Terim: Mach Number

Türkçe Terim: Mak Sayısı

Kısaltma: –

Gerçek akışkan hızının, ses dalgalarının belirli sıcaklıktaki akışkan boyunca yayılma hızına bölünmesi.


Bu içerik Mak Sayısı (Mach Number) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.