İngilizce Terim: Lower Tier Establishment

Türkçe Terim: Alt Seviyeli Kuruluş

Kısaltma:

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluş


Bu içerik Alt Seviyeli Kuruluş (Lower Tier Establishment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 55  kategorisi kapsamındadır.