İngilizce Terim: Lower Flammable Limit (Lfl)

Türkçe Terim: Alt Alevlenirlik Sınırı

Kısaltma:

Havada bulunan alevlenir gaz, buhar ya da sis miktarının patlayıcı gaz ortamı oluşturmayacağı konsantrasyon üst sınırı veya havada bulunan alevlenir gaz, buhar ya da sis miktarının patlayıcı gaz ortamı oluşturacağı konsantrasyon alt sınırı


Bu içerik Alt Alevlenirlik Sınırı (Lower Flammable Limit (Lfl)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.