İngilizce Terim: Lower Explosion Point

Türkçe Terim: Alt Patlayıcılık Noktası

Kısaltma:

Alevlenir bir sıvının havadaki doymuş buharının konsantrasyonunun alt alevlenirlik sınırına eşit olduğu sıcaklık


Bu içerik Alt Patlayıcılık Noktası (Lower Explosion Point) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.