İngilizce Terim: Live Maintenance

Türkçe Terim: Çalışırken Bakım

Kısaltma:

devrelerde elektrik akımı varken yürütülen bakım faaliyetleri veya ekipmanlar çalışır haldeyken yürütülen bakım faaliyetleri


Bu içerik Çalışırken Bakım (Live Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.