İngilizce Terim: Liquefied Flammable Gas

Türkçe Terim: Sıvılaştırılmış Alevlenir Gaz

Kısaltma:

Ortam sıcaklığında ve atmosferik basınç altında alevlenir bir gaz olmasına rağmen sıvı halde depolanan ya da taşınan alevlenir madde


Bu içerik Sıvılaştırılmış Alevlenir Gaz (Liquefied Flammable Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.