İngilizce Terim: Level Of Concern

Türkçe Terim: Etki Seviyesi

Kısaltma: LOC

Aralıklı bir salınım gerçekleştiğinde, salınıma kısa süreli maruz kalan kişinin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek kimyasalın konsantrasyonu.


Bu içerik Etki Seviyesi (Level Of Concern) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.