İngilizce Terim: Lean Mixture

Türkçe Terim: Fakir Karışım

Kısaltma:

alevlenir gazın ya da buharın hava ile, yanıcı konsantrasyonu alt alevlenirlik sınırının altında olan ve tutuşturucu bir kaynakla temas etse dahi patlamaya sebep olmayacak karışımı


Bu içerik Fakir Karışım (Lean Mixture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.