İngilizce Terim: Layout

Türkçe Terim: Yerleşim Planı

Kısaltma:

Belli bir alandaki ekipmanların ve binaların birbirlerine göre konumlarını gösteren ölçekli plan


Bu içerik Yerleşim Planı (Layout) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.