İngilizce Terim: Layer Of Protection Analysis

Türkçe Terim: Koruma Katmanları Analizi

Kısaltma: LOPA

İstenmeyen bir olayın olasılığını veya şiddetini azaltmak için bağımsız koruma katmanlarının etkinliğini değerlendiren süreç, yöntem yada sistem.


Bu içerik Koruma Katmanları Analizi (Layer Of Protection Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.