İngilizce Terim: Lagging İndicator

Türkçe Terim: Soncul Gösterge

Kısaltma: –

Geçmiş performansın sonuç odaklı metriği.


Bu içerik Soncul Gösterge (Lagging İndicator) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.