İngilizce Terim: Facility

Türkçe Terim: Kuruluş

Kısaltma:-

Proses güvenliği yönetim sisteminin yapıldığı fiziksel konum. Kuruluş örneği olarak araştırma laboratuvarı, kimyasal tesis, depolama terminali, dağıtım merkezi verilebilir.


Bu içerik Kuruluş (Facility) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.