İngilizce Terim: Dry Sprinkler System

Türkçe Terim: Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi

Kısaltma:

Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemi


Bu içerik Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi (Dry Sprinkler System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.