İngilizce Terim: Available

Türkçe Terim: Kullanıma Hazır Olma

Kısaltma:-

Kullanıma hazır olma durumu. Bakım haricindeki nedenlerle gerçekleşen çalışma süresi ve duruş süreleri dahildir.


Bu içerik Kullanıma Hazır Olma (Available) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.