İngilizce Terim: Occupant Load Factor

Türkçe Terim: Kullanıcı Yük Katsayısı

Kısaltma:

Kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesi


Bu içerik Kullanıcı Yük Katsayısı (Occupant Load Factor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.