İngilizce Terim: Minor İncidents

Türkçe Terim: Küçük Olaylar

Kısaltma:-

Kazaların seyrek görülmesi ya da ramak kala yaşanması kabul edilebilir fakat aynı büyüklükte tekrarlayan olaylar soruşturma açılmasına sebep olabilir.


Bu içerik Küçük Olaylar (Minor İncidents) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.