İngilizce Terim: Minor Defect

Türkçe Terim: Küçük Kusur

Kısaltma:-

Tek başına kayıplara neden olamayan tek bir kusur, ancak diğer küçük kusurlarla birleştiği takdirde zarar verici olabilir.


Bu içerik Küçük Kusur (Minor Defect) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.