İngilizce Terim: Cryogenic Liquid

Türkçe Terim: Kriyojenik Sıvı

Kısaltma:

Atmosferik basınç altında kaynama noktası -90 C den daha düşük olan soğutulmuş sıvı


Bu içerik Kriyojenik Sıvı (Cryogenic Liquid) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.