İngilizce Terim: Critically

Türkçe Terim: Kritiklik

Kısaltma:-

Bir varlığın diğer varlıklara göre öneminin ölçüsüdür.


Bu içerik Kritiklik (Critically) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.