İngilizce Terim: Conditional Modifier

Türkçe Terim: Koşullu Değiştirici

Kısaltma:-

Etkinleştirici koşul sonrasında ortaya çıkan veya sonucu etkinleştirici koşulu tetikleyen, durum. Senaryo risk hesaplamalarında başlatıcı olaylardan sonra yaralanma, patlama, yanma gibi durumlar gerçekleşir. Gerçekleşen bu durumlar koşullu değiştiricilerdir.
Koşullu değiştiriciler her Koruma Katmanları Analizinde (LOPA) uygulanmaz.


Bu içerik Koşullu Değiştirici (Conditional Modifier) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.