İngilizce Terim: Conditional Probability Of Failure

Türkçe Terim: Koşullu Arıza Olasılığı

Kısaltma:-

Parçanın ilgili periyodun başına kadar varlığını sürdürebilmesi koşuluyla, bir arızanın belirli bir süre içinde ortaya çıkma ihtimali.


Bu içerik Koşullu Arıza Olasılığı (Conditional Probability Of Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.