İngilizce Terim: Protective Measure

Türkçe Terim: Koruyucu Tedbir

Kısaltma:

Tutuşturucu kaynağın etkin hale gelme ihtimalini düşürmeye yarayan yöntemler


Bu içerik Koruyucu Tedbir (Protective Measure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.