İngilizce Terim: Type Of Protection “Pd”

Türkçe Terim: Koruma Tipi “Pd”

Kısaltma:

Mahfaza içerisine koruyucu bir gaz ile basınç sağlanarak mahfazayı çevreleyen ortamdan içeri toz girişini önleyen ve mahfaza içerisinde patlayıcı toz ortamı oluşmasını engelleyen koruma yöntemi


Bu içerik Koruma Tipi “Pd” (Type Of Protection “Pd”) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.