İngilizce Terim: Ex Equipment Blanking Element

Türkçe Terim: Körleme Elemanı (Ex-Proof Ekipman)

Kısaltma:

Mahfazalardaki kullanılmayan girişleri kapatmak için grup I ya da grup II için vidalı körleme parçaları ve grup I için vidasız körleme parçalardır. Mahfazadan ayrı şekilde test edilirler ve sertifikaları bulunmalıdır. Vidasız körleme parçaları grup II için kullanılamaz


Bu içerik Körleme Elemanı (Ex-Proof Ekipman) (Ex Equipment Blanking Element) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.