İngilizce Terim: Froth-Over

Türkçe Terim: Köpürerek Taşma / Taşma

Kısaltma:-

Yüksek sıcaklıkta ve yoğunluğu fazla olan, yağ bulunan tanka su konması durumunda, suyun ani olarak buharlaşması ve tankın taşması durumu.


Bu içerik Köpürerek Taşma / Taşma (Froth-Over) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.